Teflon-pinnoitteet teollisuuteen

Uudista tekniset tarpeesi PTFE-pinnoitteiden avulla!

Miksi valita Teflon-pinnoitus?

Tarkkuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta – keskeisiä elementtejä jokaisella teollisuuden osa-alueella. Teflon- pinnoitetut kompo­nenttimme varmistavat tarkan liikkeen, vähentävät kulumista ja parantavat kokonaisvaltaista suorituskykyä.

Teflon eli PTFE on tetrafluorieteenin synteettinen fluoropolymeeri, ja se tunnetaan poikkeuksellisista ominai­suuk­sistaan, korkeasta lämmön­kestä­vyy­destään (260°C astetta jatkuvana) ja kemiallisesta inerttiydestään. Kun Teflonia käytetään pinnoitteena, se luo sileän ja liukkaan pinnan, estäen muiden aineiden tarttumisen pinnoitettuun pintaan. Teflon-pinnoite suojaa perusainetta myös kemiallisilta reaktioilta.

Korroosionkesto

Korroosionkesto-ominaisuus Teflon-pinnoit­teissa hidastaa perusaineen syöpymistä merkit­tävästi ankarissa ympäristö­olo­suh­teissa, mikä pidentää pintojen ja laitteiden käyttöikää. Teflon-pinta antaa suojan esi­mer­kiksi off-shore -olosuhteissa. Korroo­sion­kestoa vaaditaan kone- ja laite­rakennuk­sessa sekä eri teolli­suudenaloilla.

Kemiallinen kestävyys

Kemiallinen kestävyys tekee Teflon® -pinnoitteesta ihan­teellisen teollisiin ympä­ristöihin, joissa altistuminen kemikaalisille vaikutuksille on yleistä. Muun muassa kemian­teollisuus, prosessiteollisuus sekä lääke­teollisuus hyödyntävät tätä ominaisuutta.

Mekaaninen kestävyys

Teflon® -pinnoite vähentää kappa­leiden välistä kitkaa varmistaen tarkan liikkeen, vähenten kulumista ja nostaen auto­mati­soidun järjestelmän kokonaisvaltaista suo­rituskykyä erityisesti automaatio- ja pro­sessiteollisuudessa.

Non-Stick -Ominaisuudet

Tarttumaton pinta varmistaa paremman suojan sekä likaan­tumattoman, puhtaamman ja huoltovapaamman pinnan. Non-Stick-ominaisuudet ovat kovassa käytössä elin­tarvike­teolli­suu­dessa, lääke­teol­lisuu­dessa sekä kone- ja laite­raken­nuksessa.

Lämpötilankesto

Teflon® -pinnoitteet kestävät laajalla lämpötila-alueella -200°C – +260°C, säilyttäen ominai­suu­tensa sekä korkeissa että mata­lissa lämpötiloissa. Lämpö­tilan­kestoa hyö­dyn­netään auto­maatio- ja pro­sessi­teolli­suudessa sekä teknologiateollisuudessa.

Teflonointia elintarvike-, metalli- ja konepaja­teollisuuteen

Myös muut teollisuusalat hyötyvät teflo­noi­duista kappaleista ja me ATV-Pintakäsittelyssä pinnoitamme aina myös kustomoituihin tarpeisiin. Alihankkijoina olemme olleet mukana monen eri teollisuudenalan projekteissa kuten esimerkiksi elintarvike- sekä metalli- ja kone­pajateollisuuden projekteissa. Teemme jatkuvasti yhteistyötä tuotantokehitystiimien kanssa ja pinnoittamiamme kappaleita on mukana niin urheilussa, lääketutkimuksessa kuin avaruudessakin.

Esimerkkejä Teflon-pinnoituskohteista teollisessa ympäristössä:

  • konekomponenttien laakerit ja vaihteet
  • kiinnittimet ja tiivisteet
  • elintarvikekäsittelylaitteistot
  • kemiallisen prosessin laitteet
  • venttiilit, putket ja painorullat
  • kappaleiden väliset pinnat ja näiden välisten ominaisuuksien muokkaaminen esim. kitkan vähentämiseen

FDA-elintarvike­hyväk­sytyt pinnoitteet

Termi TeflonTM on Chemours-nimisen kemikaaliyhtiön omistama tuotemerkki. Teflonia sekä muita vastaavia pinnoitteita voidaan käyttää hyvinkin laajasti eri teolli­suusalojen tarpeisiin. Valikoimastamme löytyy myös muita polymeeripinnoitteita kuten PTFE, FEP ja PFA-pinnoitteet. Meiltä ATV-Pinta­käsitte­lystä löytyy myös pinnoitteita, jotka ovat turvallisia elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuessaan ja jotka täyttävät FDA – elintarvi­kehyväksymät kriteerit. Kyseisiä pinnoitteita käytetäänkin yleisesti elin­tarvike­teollisuudessa.

Palvelemme yli 20 vuoden kokemuksella Tuusulasta käsin koko kotimaan alueella. Teemme myös huoltopinnoitukset.

Tutustu toteuttamiimme Teflon-pinnoituksiin

PTFE-käsittely edistää teollisuuden tuottavuutta

ATV-Pintakäsittely pyrkii parantamaan teollisuuden toimintakykyä Teflon-pinnoituksen avulla varmistaen laitteistosi pitkäikäisyyden, luotettavuuden ja erinomaisen suorituskyvyn. Olipa kyseessä sitten pidemmät huoltovälit tai yleisesti parempi toimivuus, yrityksemme käyttämät Teflon-pinnoitteet optimoivat kappaleen ominaisuudet ja edistävät tuottavuutta. Suunnittelemme ja valmistamme pinnoitussuojia aina jokaisen kappaleen mallin, perusaineen tarpeen sekä insinöörin suunnitelmien mukaisesti. 3D-tulostimemme mahdollistavat tehokkaan toiminnan ja lyhyet toimitusajat.
 

Ota yhteyttä – toteutetaan paras mahdollinen pinta!

Aurinkopaneeleja